Salg av stein- og jordfraksjoner

Salg og lagring av stein og jord

Vi har til tider kampanjepriser på våre kvalitetsprodukter. Kontakt oss for et godt tilbud.

I tillegg til massetransport av forurensede gravemasser og rensing i vårt renseanlegg, tilbyr vi også salg og lagring av stein- og jordfraksjoner.

Salg av de fleste steinfraksjoner

Massebalanse Oslo tilbyr salg av de fleste stein- og jordfraksjoner på våre lokaler i Haraldrudveien 40. Trenger du stein eller jord til ditt byggeprosjekt? Kontakt oss, vi har det meste!

Massebalanse Oslo på Ulven tar også imot sprengstein med Ødim Max 600 mm for kr. 35,- pr. tonn.