Renseanlegg

Planlagt oppstart i 2022

Vaske- og renseanlegg

Vi har planer om å etablere et vaske- og renseanlegg på Disenå i Sør Odal kommune, med planlagt oppstart i Q1-2022. Eiendommen er på 90 dekar hvor det er etablert bygningsmasse på ca. 8.500 m2. Her ønsker vi å behandle et årsvolum på ca. 400.000 tonn med forurenset gravemasse, hvor renset jord, grus og stein vil bli benyttet tilbake til kretsløpet.

Vi ønsker å gjøre noe med en viktig ressurs som i dag er på avveie!

Disenå Miljø Park

Grønnere arbeid innen bygg og anlegg

I stedet for at utallige tonn med grave- og fyllmasser skal gå tapt, ønsker vi å kunne gjenvinne og returnere disse massene tilbake til nye prosjekter. Vi gleder oss til å ta dette viktige steget mot et grønnere arbeid innen bygg og anlegg.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om prosjektet!